Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky
Zpět do aktualit

Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávky

Insolvenční správce nabízí v rámci konkurzního řízení k prodeji pohledávky společnosti Netwomark 2002, s.r.o., sp. zn. KSPH 82 INS 10034/2021. Jedná se o: Soubor pohledávek z titulu pokut, pokut za nevrácení, náhrady škody, nájmu, pronájmu vozidel, oprav, smluvních pokut, administrativních poplatků za vystavení upomínek, nevrácených přeplatků, prodeje vozidel a půjček za zahraničními subjekty ve výši 28.586.876,82,-Kč Soubor pohledávek […]

Insolvenční správce nabízí v rámci konkurzního řízení k prodeji pohledávky společnosti Netwomark 2002, s.r.o., sp. zn. KSPH 82 INS 10034/2021. Jedná se o:

  1. Soubor pohledávek z titulu pokut, pokut za nevrácení, náhrady škody, nájmu, pronájmu vozidel, oprav, smluvních pokut, administrativních poplatků za vystavení upomínek, nevrácených přeplatků, prodeje vozidel a půjček za zahraničními subjekty ve výši 28.586.876,82,-Kč
  2. Soubor pohledávek dlužníka titulu pokut, náhrady škod, pronájmu vozidel, oprav, pronájmu reklamní plochy, administrativních poplatků za vystavení upomínky, prodeje vozidel, půjček, znečištění vozidla, znehodnocení vozidla, hovorného, prodeje obchodního podílu, tisku bannerů, smluvních pokut, a to za tuzemskými subjekty ve výši 20.232.089,07,-Kč

Insolvenční správce upozorňuje, že se jedná o pohledávky sporné, kdy správce nedisponuje úplnými podklady, s nízkou mírou vymahatelnosti.

Zpět do aktualit