Insolvenční právo
S licencí od roku 2009 jsme jedni z nejzkušenějších a nejdéle působících insolvenčních správců v ČR. Zkušenosti spolu s vytrvalým vzděláváním se na poli insolvence z nás dělají, to čím jsme: spolehlivým průvodcem v krizové situaci a dobrým rádcem v této neustále se vyvíjející a velmi specifické právní oblasti.
Zjistit více
Obchodní právo
S Vaší společností Vám můžeme pomoci od jejího založení až po řádné ukončení její činnosti (likvidace, insolvenční řízení). Asistujeme klientům při založení veškerých právních forem společností, včetně nastavení vhodné struktury skupiny společností a jejich orgánů.
Zjistit více
Právo nemovitostí
Náš nejrychleji rostoucí právní segment. Dlouhodobou spoluprací s renomovanými realitními kancelářemi a developery jsme získali rozsáhlé zkušenosti s převody nemovitostí, uceleným právním servisem developerským projektům, poskytováním služeb bytovým družstvům, společnostem i jednotlivcům.
Zjistit více
Vymáhání a správa pohledávek
Pokud jde o vymáhání pohledávek, trvale spolupracujeme s řadou klientů z rozličných odvětí podnikání, kteří dle vlastních potřeb nebo naopak zcela pravidelně předávají naší kanceláři své pohledávky po splatnosti k jejich správě nebo vymáhání. Jde o pohledávky v rozpětí od několika tisíců až po miliónové částky.
Zjistit více
Řešení sporů
S vedením soudních a mimosoudních sporů máme mnohaleté zkušenosti. Klienty zastupujeme v civilních sporech týkajících se těch oblastí, na které se specializujeme.
Zjistit více
Správa cizího majetku a úschova finančních prostředků
Správu cizího majetku v širším slova smyslu provozujeme od počátku naší činnosti. Cizí majetek ve prospěch třetí osoby spravujeme nejen jako advokáti formou úschov finančních prostředků, ale také jakou soudem ustanovený nebo věřitelem jmenovaný insolvenční správce.
Zjistit více
Rodinné právo
Orientace na rodinné právo se vyvíjela postupně, nejdříve jako samozřejmá služba našim klientům v jejich rodinných záležitostech, následně však, vzhledem k četnosti případů a naší úspěšnosti, jak při soudních sporech, tak při mimosoudních mediacích, jsme rodinné právo zařadili mezi jednu z oblastí, kterým se věnujeme.
Zjistit více