13 let společných úspěchů

"Kancelář vedu již od roku 2008. Různorodé zkušenosti našeho týmu získané v českém a mezinárodním prostředí advokátních kanceláří, ale i soudnictví, nám od té doby umožňují poskytovat právní služby té nejvyšší kvality."
Mgr. Kateřina Buďveselová, MBA

Působíme především v oblastech obchodního práva, práva nemovitostí, občanského a rodinného práva. Zastupujeme klienty při řešení sporů a vymáhání pohledávek.

Významnou specializací naší kanceláře je rovněž insolvenční právo. Vedle advokacie tak vykonáváme také činnost insolvenčního správce, přičemž jsme jedním z cca 30 subjektů s tzv. zvláštním povolením, které je podmínkou jmenování správce ve složitějších konkurzech a reorganizacích velkých podniků.

Podnikatelům proto poskytujeme poradenství v oblasti účinného vymáhání pohledávek nejen v insolvenčním řízení, nastavení vztahů s dlužníky. Samozřejmostí je monitoring insolvenčního rejstříku, lustrum sporů, nahlédnutí do centrální evidence exekucí. Pomáháme při restrukturalizaci a jednání s věřiteli, likvidaci a vstupu do insolvenčního řízení. Nepodnikající fyzické osoby u nás naleznou podporu např. při sepsání návrhu na oddlužení, odrážející jejich svízelnou situaci.

Každodenní činnost naší kanceláře je vždy vedena snahou poskytnout právní poradenství nejvyšší odborné úrovně, zacílené na řešení problému.