Zpět do služeb

Dejte Vaší pohledávce ještě šanci — nemusí být ztracena.

"Šťastný, kdo nic nedluží."
Latinské rčení

Pokud jde o vymáhání pohledávek, trvale spolupracujeme s řadou klientů z rozličných odvětí podnikání, kteří dle vlastních potřeb nebo naopak zcela pravidelně předávají naší kanceláři své pohledávky po splatnosti k jejich správě nebo vymáhání. Jde o pohledávky v rozpětí od několika tisíců až po miliónové částky.

Samozřejmostí je individuální posouzení každého dlužníka, jeho majetkových poměrů. Na základě informací, které získáme vlastním šetřením a z dostupných rejstříků, posoudíme reálnost vymožení pohledávky tak, abychom šetřily Vaše náklady. Jednáme za Vás s dlužníkem, přihlásíme Váš nárok do dědického, exekučního, likvidačního nebo insolvenčního řízení a zastoupíme Vás. V individuálních případech zařizujeme též odkup pohledávek a další metody řešení pohledávek.