Zpět do služeb

Správa cizího majetku a úschova finančních prostředků

"Vybudovat si reputaci trvá 20 let, zničit ji lze za 5 minut. Když se nad tím zamyslíte, budete dělat věci jinak."
Warren Buffet

Správu cizího majetku v širším slova smyslu provozujeme od počátku naší činnosti. Cizí majetek ve prospěch třetí osoby spravujeme nejen jako advokáti formou úschov finančních prostředků, ale také jakou soudem ustanovený nebo věřitelem jmenovaný insolvenční správce.

V této souvislosti jsme schopni Vám poradit také v otázkách zakládání korporací na klíč, plánování a správě svěřeneckých fondů, AML (zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů) legislativě. Samozřejmostí je profesní pojištění odpovědnosti v nadstandardním rozsahu.