Zpět do služeb

Byznys je naší součástí — a Vy nám v něm můžete věřit.

"Úspěch není klíč ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud milujete to, co děláte, budete úspěšní."
Albert Schweitzer

S Vaší společností Vám můžeme pomoci od jejího založení až po řádné ukončení její činnosti (likvidace, insolvenční řízení). Asistujeme klientům při založení veškerých právních forem společností, včetně nastavení vhodné struktury skupiny společností a jejich orgánů.

Malým i velkým korporacím poradíme při každodenní správě korporátních záležitostí, převodech a zastavení obchodních podílů, akcií, prodeji závodu, změny sídla nebo změny statutárních orgánů. Zastupujeme Vás v jednáních před obchodním či živnostenským rejstříkem. Ve spolupráci se znalci a notáři pomůžeme s jakýmkoliv typem přeměny právní formy, navýšení či snížení základního kapitálu, změnou sídla nebo předmětu podnikání.

Standardní službou naší advokátní kanceláře je příprava a kontrola smluv z obchodního styku, často pojatá jako celková revize smluvní dokumentace klienta, identifikace smluvních rizik, a následný návrh kompletní sady smluvních vzorů včetně zásad pro jejich uzavírání pověřenými pracovníky. Pouze dobrá smlouva pomýšlející také na nežádoucí vývoj smluvního vztahu po jejím uzavření může eliminovat rizika a ochrání tak Vaše práva, čas a v konečném důsledku také peníze.